page-banner-image page-banner-image-mobile

Rekening afsluiten en openen

Hoe moet ik een rekening afsluiten en weer openen?

 

Indien het saldo van de rekening in het scherm “Onderhoud boekingen” €0,00 is, dan kan de rekening gesloten worden. Klik op de knop om de rekening te sluiten.

Het afsluiten van de rekening heeft de volgende gevolgen in VIPS:
1. Er kan niet meer op deze rekening geboekt worden. Indien de gast nog is ingecheckt en er komen nog boekingen van een interface, nightaudit of kassa binnen, dan zullen deze op een nieuwe rekening gekoppeld aan de gast geboekt worden.
2. Er kunnen geen mutaties meer aan de rekening plaatsvinden.
3. De rekening komt niet meer voor op het overzicht openstaande rekeningen.
4. Rekeninginformatie zoals adressering e.d. kunnen niet meer worden aangepast.
Tot het moment van de dagsluiting (nightaudit) of het sluiten van de periode (bij Event configuraties) kan de rekening nog heropend worden. Na de dag- of periode sluiting kan de rekening niet meer worden aangepast. Eventuele mutaties dienen dan plaats te vinden via de credit nota functionaliteit.